Netwerker

Hieronder vind je 3 manieren om aan de slag te gaan met de partners binnen het ondersteuningsnetwerk.

Samen inclusief leren? Wat vinden we waardevol?

Samen inclusief leren? Wat vinden we waardevol?

Communicatie met alle partners (clb, pedagogische begeleidingsdienst, de scholen, …) is belangrijk. Wat is de meerwaarde van de samenwerking en hoe maken we de professionele groei expliciet?

Succesvol samenwerken

Succesvol samenwerken

Wat zijn kritische succesfactoren om tot een goede samenwerking te komen binnen het ondersteuningsnetwerk. Hoe kunnen verschillende partners succesvol samen aan de slag gaan? Hiervoor gaan we aan de slag met PRONET een ondersteuningsunit voor samenwerkingsverbanden is van de Arteveldehogeschool.

Samen ondersteunen binnen een continuüm aan zorg

Samen ondersteunen binnen een continuüm aan zorg

Hoe kunnen de verschillende partners in het ondersteuningsnetwerk een continuüm aan zorg garanderen. Wie is tijdens welke fase aan zet en welke afspraken zijn nodig om de organisatie van zorg verder te optimaliseren.