Ondersteuning in (het) k(w)a(d)raat

Ondersteuners ondersteunen dag in dag uit leerlingen, leerkrachten en ouders. Maar wie ondersteunt hen? Met deze website willen we hen versterken om ondersteuning van het hoogste karaat te realiseren.


Partnerschap:

Arteveldehogeschool
Departement Onderwijs en Vorming Vlaamse Gemeenschap
Katholiek Onderwijs Vlaanderen regio Oost-Vlaanderen
Pedagogische begeleiding Stedelijk Onderwijs Gent