Leerkracht- en leerlingondersteuner

Hieronder vind je 6 manieren om in te zetten op de samenwerking met leerkrachten.

Elkaar leren kennen als professional

Elkaar leren kennen als professional

In de samenwerking is het belangrijk om elkaar te leren kennen. Zicht krijgen op elkaars expertise om daarna verbindend te kunnen samenwerken rond een gemeenschappelijke focus bv. Leervragen rond één concrete ondersteuningsnood in de klas.

Krachtgericht werken

Krachtgericht werken

We vertrekken van een positief mensbeeld, vanuit onze talenten, krachten. Zo kunnen we mogelijkheden verkennen om te groeien en te veranderen. 

Waar richt je je energie op?

Waar richt je je energie op?

Welke invloed heb je op een bepaalde situatie en hoe ga je ermee om?
Waar vind je energie en waar kan je invloed in groeien?

Hoe vorm je als ondersteuner een team met leerkrachten binnen de school?

Hoe vorm je als ondersteuner een team met leerkrachten binnen de school?

Om te komen tot een effectieve samenwerking is het belangrijk zicht te krijgen op enkele cruciale factoren. Hoe krijg je zicht op deze randvoorwaarden voor samenwerking?

GOL(L)D- gericht ondersteunen van leraren in het leren omgaan met diversiteit

GOL(L)D- gericht ondersteunen van leraren in het leren omgaan met diversiteit

De auteurs van het GOL(L)D concept gaan dieper in op de vernieuwde onderwijssituatie na de invoering van het M-decreet en de implementatie van de ondersteuningsnetwerken. Hun bijdragen bieden inzicht en concrete handvaten in het denken rond diversiteit en ondersteuning en staan stil bij de positie van de verschillende ondersteuners binnen de school.

Waarom is er soms weerstand als je iets wil veranderen?

Waarom is er soms weerstand als je iets wil veranderen?

Verandering levert vaak weerstand op. Het boekje zegt dat je weerstand mag verwelkomen. Is dat zo? Hoe doe je dat? Hoe herken je weerstand? Kan je die voorkomen? We gaan op zoek naar bruikbare handvatten.